HOLLAND OP Z’N MOOIST

HOLLAND OP Z’N MOOIST

Gemeentemuseum Den Haag T/M 30-AUG-2015

Ze schilderden Nederland op zijn mooist, met grazende koeien, molens en frisse wolkenpartijen. Weissenbruch, Mesdag, Gabriëls, Mauve en andere schilders van de Haagse School trokken erop uit en wisten het Nederlandse landschap op pakkende wijze vast te leggen. Zo pakkend zelfs, dat hun iconische taferelen de Nederlandse identiteit tot op de dag van vandaag bepalen. Met Holland op z’n mooist presenteert het Gemeentemuseum Den Haag een grote tentoonstelling met ruim honderd schitterende werken. Daarbij worden verhalen verteld over de betekenis van en de veranderingen in het Hollandse landschap. De opkomst van de Haagse School hangt samen met de toenemende waardering van de natuur in eigen land. Dat uitte zich begin twintigste eeuw in de oprichting van de Vereniging Natuurmonumenten, waar rond deze tentoonstelling intensief mee wordt samengewerkt. Het resultaat is een unieke wisselwerking tussen cultuur en natuur. Iedereen kan de kunstwerken op zaal bewonderen én op excursie in de natuur die de Haagse School zo mooi in beeld bracht.

Aan het eind van de negentiende eeuw moest de wilde natuur plaatsmaken voor nuttige landbouwgrond en industrie. Maar ook het Hollandse cultuurlandschap, dat de Haagse School zo mooi vastlegde, veranderde ingrijpend. Toch bepalen de schilderijen van deze stroming tot op de dag van vandaag hoe er (inter)nationaal naar ons land wordt gekeken. De kunstenaars hebben ons zogezegd van het Hollandse landschap leren houden. Ruim honderd schilderijen, de eerste natuurfotografie uit het einde van de negentiende eeuw, archiefmateriaal en een uitgebreid buitenprogramma met excursies in natuurgebieden geven  bezoekers een beeld van het Nederlandse landschap van weleer en het landschap anno 2015. Een aantal topwerken die in het Gemeentemuseum worden getoond, waren lange tijd in Japan. Nu vormen ze het middelpunt van Holland op z’n Mooist, aangevuld met werken uit veel andere, belangrijke museale en particuliere collecties.

Excursieprogramma
Wie de tentoonstelling bezoekt, zal ons landschap daarna met andere ogen bekijken. Zeker wanneer het bezoek wordt aangevuld met een door Natuurmonumenten georganiseerde excursie in landschappen en natuurgebieden als Midden-Delfland, de Nieuwkoopse Plassen, Naardermeer of Planken Wambuis. Dit voorjaar wordt een programma met diverse wandelingen, fietstochten en een rondvaart gepresenteerd met een duidelijke link naar de tentoonstelling. Een van de fietstochten – naar Midden-Delfland – start bij het Gemeentemuseum  en kan dus bij uitstek worden gecombineerd met een bezoek aan de tentoonstelling.

Het volledige excursieprogramma vindt u hier:www.natuurmonumenten.nl/haagseschool

Samenwerking
Minister Bussemaker (OCW) hecht grote waarde aan verbindingen tussen de cultuursector en andere – voor onze samenleving belangrijke – organisaties.Holland op z’n mooist – Op pad met de Haagse School sluit hier naadloos op aan. Behalve met Natuurmonumenten werkt het Gemeentemuseum voor deze tentoonstelling ook samen met andere organisaties. Samen met het Dordrechts Museum wordt het complete verhaal van de Haagse School verteld. Hier is namelijk in dezelfde periode een tentoonstelling over de vroege periode te zien en er verschijnt een gezamenlijke catalogus. Verder is onder andere samengewerkt met het Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Leiden en wordt de tentoonstelling mede mogelijk gemaakt door de ASN Bank.