privacy

Privacyverklaring NL

Deze privacyverklaring geldt voor die websites van Atelier Mooi Werk en onze gelieerde ondernemingen die links naar deze verklaring bevatten.

Identiteit

De verantwoordelijke instantie voor het registreren, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens is Sytske de Jong (hierna: Sytske) en bereikbaar via email op Sytske@AtelierMooiWerk.nl

Persoonlijke gegevens

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals het verwerken van uw bestelling, het voeren van correspondentie met u, het verstrekken van een abonnement aan u, het verzenden van een nieuwsbrief of het afhandelen van een sollicitatie.

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als u onze producten & diensten afneemt, ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief of de sollicitatieprocedure loopt.

Bij contract beëindiging, nieuwsbrief uitschrijving of einde van sollicitatie procedure worden persoonlijke gegevens binnen 24 maanden verwijderd.

We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld, combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we onze contacten met u beter op u afstemmen.

Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies.

Als u geen gegevens wenst te verstrekken kunnen wij onze producten of diensten niet aan u leveren.

Waar worden uw persoonlijke gegevens voor gebruikt

Voor het afhandelen van uw aanvragen, door onszelf of door anderen die bij de afhandeling betrokken zijn.

Voor het leggen van contact met u, voor klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek, of in samenhang met bepaalde transacties.

Ter ondersteuning van producten of diensten die u van ons hebt afgenomen.

Door Sytske en de volgende cloud services

– Hosting ; SiteGround.com
– Website beheer ; manageWP
– Website gebruik ; Google Analytics
– Email provider ;SiteGround.com, Google G suite
– Payment Provider ; Mollie, PayPal
– Marketing ; MailChimp.com

Voor het op de persoon toespitsen van uw interactie met onze sites, voor het vereenvoudigen van de navigatie en voor het opstellen van statistieken over het gebruik van websites.

Uw keuzemogelijkheden

Wilt u bezwaar maken, inzage vragen, rectificatie vragen, verzoek tot wissen, overdragen of intrekken van uw gegevens stuur een email naar Sytske@AtelierMooiWerk.nl

Klachten kunt u melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens