Cultuurschakel

CultuurSchakel is het onafhankelijke kenniscentrum en de culturele

bemiddelingsorganisatie voor cultuuronderwijs en amateurkunst in Den Haag. CultuurSchakel informeert, adviseert, ondersteunt, verbindt, stimuleert en promoot op de gebieden van cultuuronderwijs op scholen en actieve amateurkunstbeoefening in Den Haag en is gestart in juli 2013.
Ontstaan CultuurSchakel
CultuurSchakel is in 2013 ontstaan vanuit het Deltaplan Cultuureducatie Den Haag en het meerjarenbeleidsplan 2013-2016 (Haagse Nieuwe) en vervult haar taken in opdracht van de gemeente. CultuurSchakel wordt volledig gesubsidieerd door de gemeente Den Haag. De eerste beleidsperiode beslaat 2013-2016.

Opdracht vanuit de gemeente
ondersteuning van scholen
ondersteuning van aanbieders (culturele instellingen, zzp’ers)
bemiddeling tussen vraag en aanbod
stimulering van de Haagse amateurkunst in de volle breedte